تمامی قیمت ها به تومان می باشد


تیراژ 1000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 تحریر 80 گرم A3 140/000 185/000
2 تحریر 80 گرم A4 75/000 98/000
3 تحریر 80 گرم A5 45/000 57/000
4 تحریر 80 گرم A6 28/000 35/000

تیراژ 1000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 گلاسه 115 گرم A3 170/000 220/000
2 گلاسه 115 گرم A4 92/000 115/000
3 گلاسه 115 گرم A5 55/000 75/000
4 گلاسه 115 گرم A6 33/000 43/000

تیراژ 2000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 تحریر 80 گرم A4 - 21*29/7 85/000 105/000
2 تحریر 80 گرم A4 - 20*29 77/000 100/000
3 تحریر 80 گرم A5 - 14*20 42/000 53/000
4 تحریر 80 گرم A5 - 14/5*21 46/000 62/000
5 تحریر 80 گرم A6 23/000 29/000

تیراژ 2000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 گلاسه 115 گرم A3 230/000 280/000
2 گلاسه 115 گرم A4 116/000 145/000
3 گلاسه 115 گرم A5 65/000 78/000
4 گلاسه 115 گرم A6 36/000 45/000

تیراژ 2000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 گلاسه 135 گرم A4 - 21*29/7 131/000 160/000
2 گلاسه 135 گرم A4 - 20*29 121/000 143/000
3 گلاسه 135 گرم A5 - 14*20 67/000 78/000
4 گلاسه 135 گرم A5 - 14/5*21 72/000 86/000
5 گلاسه 135 گرم A6 38/000 44/000

تیراژ 5000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 تحریر 80 گرم A4 - 21*29/7 160/000 178/000
2 تحریر 80 گرم A4 - 20*29 150/000 172/000
3 تحریر 80 گرم A5 - 14*20 78/000 90/000
4 تحریر 80 گرم A5 - 14/5*21 85/000 97/000
5 تحریر 80 گرم A6 40/000 47/000

تیراژ 5000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 گلاسه 115 گرم A3 460/000 510/000
2 گلاسه 115 گرم A4 240/000 260/000
3 گلاسه 115 گرم A5 125/000 135/000
4 گلاسه 115 گرم A6 66/000 75/000

تیراژ 5000 عدد

ردیف نوع کاغذ سایز کاغذ یکرو دورو
1 گلاسه 135 گرم A4 255/000 285/000
2 گلاسه 135 گرم A5 135/000 150/000
3 گلاسه 135 گرم A6 85/000 105/000

شما می توانید از سراسر کشور سفارش آنلاین ثبت کنید و کار را در آدرس خود تحویل بگیرید

نشانی

تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، بالاتر از تقاطع فرجام ، کوچه معصومی ، پلاک 28 ، واحد اول شرقی

تلفن های تماس

02177116296

09351803022

09203214319

ایمیل

info@shargh.org